NOVA NORMA UNE 23.033-2 per a la identificació d'elements de DETECCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS

Joan Torres

Nova norma UNE 23.033-2 per a la identificació dels mitjans de detecció i extinció.

Ha sortit una nova norma UNE 23.033-2 per a la identificació dels mitjans de detecció i extinció com, per exemple, les boques d'incendi equipades, extintors portàtils, extincions fixes, canalitzacions, cablejat o safates. Amb això es pretén identificar de forma immediata, per on discorren les instal·lacions contra incendis.

Aquesta norma ha estat elaborada, de la mateixa manera que la nova UNE 23500: 2018 de d’abastiments d'aigua, pel comitè tècnic CTN 23 Seguretat contra incendis de TECNIFUEGO.

La identificació es porta a terme mitjançant uns símbols amb fons vermell i línies blanques o de color, en cas de portar algun agent extintor. També s'haurà d'identificar clarament els armaris que continguin equips de protecció contra incendis, mitjançant fons vermell i lletres blanques. Aquesta identificació es podrà realitzar amb etiquetes o cartells que tinguin una resistència al pas de temps.

Esperem que l'entrada d'aquesta norma, ens faciliti molt els treballs d'instal·lació i especialment de manteniment.