A SIDETEX realitzem tots els tipus d'instal·lacions contra incendis existents. Estem donats d'alta, segons el nou R.D. 513/2017 en tots els punts: