Sistemes d'aerosols:

- Versatilitat
- Ecològic
- Instal·lació fàcil
- Manteniment senzill
- Ocupa molt poc espai


Es pot utilitzar amb focs de classe A, B, C i F.
- Classe A: Combustibles comuns (fustes o escombraries)
- Classe B: Líquids inflamables o combustibles (gasolina, dissolvents)
- Classe C: Equips elèctrics (voltatge no pot superar els 75 kV)
- Classe F: Olis i greixos vegetals o animals (cuines)

Funcionament

- Actua en la reacció en cadena del foc, eliminant els radicals lliures de la flama.
- Aerosol concentrat compost principalment de sals de potassi.
- No esgota l'oxigen durant l'extinció!

Producte ecològic
- Els seus efectes en l'atmosfera són insignificants, pel que té un clar avantatge en comparació amb gasos utilitzats per extincions similars.
- L'estat està imposant cada vegada més impostos i restriccions per evitar els gasos d'efecte hivernacle.

Es pot instal·lar en:
- Instal·lacions fixes: trafo, quadres elèctrics, maquinària industrial, magatzems, oficines, arxius, túnels.
- Instal·lacions per a vehicles: Autobusos, camions, tractors, ferrocarrils.
- Sales marina: Embarcacions

Certificacions i acreditacions a nivell mundial

- CEN TR 15276-1 & 15.276-2
- ISO 15779: 2011 - Condensed Aerosol Fire Extinguishing Systems
- NFPA 2010 - Standard for Fixed Aerosol Fire Extinguishing Systems
- UL 2775 - Standard for Fixed Aerosol Fire Extinguishing Systems Units
- ULC 2775 - Standard for Fixed Aerosol Fire Extinguishing Systems Units
- Activefire AS4487-2013
- Kiwa BRL-K23001 / abr 2013
- IMO MSC.1 / Circular.1270
- RINA MSC.1 / Circular.1270
- Bureau Veritas BV Rules Part C CH4 SOLAS 74, es amended, Ch II.2 IMO MSC / Circ. 1007 IMO MSC. 1 / Circ. 1270En què consisteix la instal·lació?

- Central de control
- Mòduls de control per als generadors
- Generadors d'aerosol
- Detecció: detectors puntuals, cable tèrmic, detecció per aspiració, etc.
- Polsador d'atur
- Polsador de tret
- Clau de desconnexió (per a manteniment)

Manteniment

Comprovar els següents elements:

- Cablejat elèctric
- Terminals de la ignició elèctrica
- Contactes elèctrics
- Cargols de subjecció

- Els equips es substitueixen després de 15 anys.