Els extintors portàtils són el sistema més comú, per la lluita contra incendis. En podem trobar de varis tipus, però els més comuns són el de pols i el de CO2.

Extintors de pols: Estan composats per una pols química que és expulsada mitjançant nitrogen que sol està integrat al mateix extintor, o que també podem trobar adossat a l’exterior. Serveixen per focs on el combustible pot ser de tipus A (materials sòlids), B (líquids o sòlids liquables) i C (gasos). La seva eficàcia pot variar en funció de l’extintor.

Extintors de CO2: Són els que contenen CO2 en forma líquida, que quan és expulsat, arriba a congelar el mateix recipient, pel canvi d’estat de líquid-gas. Serveixen per focs de tipus B (líquids o sòlids liquables, com el plàstic). Es solen utilitzar per protegir riscs elèctrics, donat que no provoquen cap dany als equips electrònics, al no deixar cap residu després de l’extinció.

Extintors d’aigua + additius: Contenen una mescla d’aigua amb un escumogen 100% biodegradables, no tòxics i respectuosos amb el medi ambient. Són aptes per la seva utilització per focs de tipus F, generats per la combustió de greixos vegetals o animals. Aquest tipus de focs s’originen normalment en cuines.

Extintors per metalls: Aquests tipus d’extintors és especial per focs d’origen metàl·lic com el sodi, magnesi, potassi o molts altres que estiguin reduïts en petites partícules com l’alumini.