Un sistema d'aigua nebulitzada és un sistema de protecció contra incendis que utilitza partícules molt petites d'aigua (aigua nebulitzada). Les petites gotes permeten que l'aigua nebulitzada controli, sufoqui i suprimeixi incendis mitjançant:

  • el refredament tant de la flama com dels gasos generats en la combustió
  • el desplaçament d'oxigen per evaporació
  • l'atenuació de la calor radiant amb les mateixes petites gotes

L'eficàcia d'un sistema d'aigua nebulitzada en la supressió d'incendis depèn de les característiques de la boira generada, entre les quals s'inclouen la distribució de la mida de les petites gotes d'aigua, la densitat de descàrrega i la dinàmica de nebulització, pel que fa a la situació en què es produeix l'incendi, com ara el blindatge de combustibles, la mida de l'incendi i les condicions de ventilació.

L'ús de protecció contra incendis mitjançant aigua nebulitzada, comparat amb el de sistemes d'agents gasosos i ruixadors tradicionals, ha demostrat posseir avantatges com ara:

  • Activació immediata
  • Gran eficàcia de protecció contra una gran varietat d'incendis
  • Minimització de danys causats per l'aigua
  • Característiques respectuoses amb el medi ambient
  • Absència de problemes de toxicitat