En els casos que la pressió i el cabal d'aigua, no són suficients, cal instal·lar un grup contra incendis. Aquest grup està format per una bomba jockey, que manté la pressió de la xarxa, en cas de petites fuites i una o diverses bombes principals, que arrenquen quan la pressió a la xarxa disminueix molt.

Els sistemes d'abastament d'aigua, els instal·lem en funció de la normativa a aplicar.

Normativa general

UNE 23500 (europea)

NFPA 20 (americana)

Normatives específiques

UNE 12845 (Sistemes de ruixadors automàtics)

CEPREVEN R.T.2.-ABA (Regla Tècnica de Proveïments d'Aigua Contra Incendis)

FM 3-7 Bombes de protecció contra incendis

Els sistemes d'abastament d'aigua, es poden alimentar a través de dipòsits, xarxa pública, o font inesgotable, com rius, llacs, pous o embassaments.