Hi ha diversos tipus de boques d’incendi equipades en el mercat. Però les més comunes són les BIE 25, amb manguera semi-rígida de 25 mm i longitud màxima de 30 metres i les BIE 45, amb manguera plana de 45 mm i longitud màxima de 20 metres.

Els armaris de BIE poden variar en dimensions, colors i material. Pel que fa al material, si s’ha d’instal·lar en exteriors, un ambient corrosiu o amb alta salinitat, disposem de BIEs de polietilè.

La separació màxima entre BIEs i la seva més propera, serà de 50 metres i per altra banda, es mesurarà la cobertura de les BIEs en funció de la longitud de la manguera i sumant 5 metres de raig d’aigua. Hauran d’anar situades a una distància màxima de 5 metres de les sortides del sector d’incendis.

Tant el difusor, com la vàlvula d’obertura manual i el sistema d’obertura de l’armari, hauran d’anar instal·lats a una alçada màxima de 1,50 metres.