A l’hora de protegir unes instal·lacions, es pot optar per 2 tipus de sistemes de detecció d’incendis.

   1. Sistema de detecció convencional

        - Ideal per zones diàfanes i poc compartimentades.

        - És un sistema senzill i econòmic.

        - Funciona a través de la mesura continua, de la resistència de la línia.

        - Detecta les alarmes i averies per zones. En aquestes zones poden haver fins a 32 detectors o 10 polsadors manuals.

        - No es recomana per instal·lacions on hi hagi moltes habitacions, com oficines de despatxos o  hotels. En qualsevol cas, seria necessari la instal·lació de pilots indicadors, per diferenciar la procedència de l’alarma.

   2. Sistema de detecció analògica

        - S’utilitza per zones grans o molt compartimentades

        - Funciona a través de llaços. A cada llaç en funció del fabricant, poden coexistir més de 200 equips, entre detectors, polsadors i mòduls.

        - Detecta les alarmes i averies de forma individual.

        - Permet mesurar el grau de brutícia de cada detector, facilitant molt el manteniment.

        - Es poden anular els equips de forma individual, ja siguin detectors, polsadors o mòduls de control i monitors.

        - Permet programar actuacions concretes, per exemple, fer saltar les alarmes i tancar les portes de només una zona, en funció dels detectors o polsadors que entrin en alarma.