MANTENIMENTS

SOFTWARE DE GESTIÓ DE MANTENIMENTS

En SIDETEX apostem per la realització de tots els manteniments mitjançant un programari de manteniment preventiu i correctiu, que compta amb el suport de l'Associació d'Empreses Instal·ladores i Mantenidores d'Equips i Sistemes de protecció contra incendis (AERME) i provat per altres empreses del sector . L'avantatge d'aquesta aplicació és que constantment està sent actualitzada i corregida segons les necessitats del sector.

Operacions a realitzar pel personal especialitzat del fabricant o pel personal de l'empresa mantenidora.

- ANUAL
- CADA 5 ANYS

Operacions a realitzar per personal especialitzat del fabricant, d'una empresa mantenidora, o bé, pel personal de l'usuari o titular de la instal·lació.

- TRIMESTRAL
- SEMESTRAL

  • Checklist adaptat al nou RIPCI 2017
  • Firma del client en l'informe de revisió
  • Actes i certificats en format UNE 23580
  • Registre de centres i inventaris d'equipament
  • Consulta de la planificació de treballs preventius i correctius
  • Avisos d'incidències
  • Consulta i descàrrega de Certificats de revisions