La Protecció Passiva contra incendis consisteix en augmentar la resistència al foc dels elements tant de la construcció com de la instal·lació, aconseguint protegir a les persones i minimitzar els danys materials.

Hi podem trobar:

 1. Protecció de l’estructura
  1. Estructura metàl·lica
  2. Estructura de formigó
  3. Estructura de fusta
 2. Protecció de forjats
  1. Forjats de formigó
  2. Forjats de xapa col·laborant
 3. Franja tallafocs
 4. Segellat de passos
 5. Protecció de conductes