La protecció de forjats consisteix en ampliar el gruix de formigó amb l’armat metàl·lic, com passa amb les estructures de formigó.

De forjats en podem trobar de 2 tipus:

  • Llosa de formigó
  • Xapa col·laborant

Existeixen 3 solucions:

  • Projecció de morter
  • Projecció de llana de roca
  • Placa rígida
  • Pintura ablativa (llosa de formigó)