Estructura metàl·lica

La protecció passiva en estructures metàl·liques es calcula mitjançant la massivitat del perfil i la taula dels gruixos obtinguts segons l’assaig de cada producte dels fabricants.

Existeixen 5 solucions diferents, per la protecció de les estructures metàl·liques:

 • Pintura intumescent
 • Placa rígida
 • Placa de llana de roca
 • Projecció de morter
 • Projecció de llana de roca

Estructura de formigó

La protecció passiva en el cas de estructures de formigó, consisteix en augmentar la distància des de l’armat fins a la superfície. Aquest gruix ens donarà la resistència al foc resultant.

Existeixen 3 solucions:

 • Projecció de morter
 • Projecció de llana de roca
 • Pintura ablativa

Estructura de fusta

La protecció passiva en el cas de estructures de fusta es calcula mitjançant la fórmula de la carbonització de la secció i sabent la càrrega permanent que ha de suportar l’estructura. Amb això es pot determinar la Resistència de la biga.

Per augmentar la seva resistència al foc, es pot optar per diferents solucions:

 • Projecció de morter
 • Projecció de llana de roca
 • Pintura intumescent
 • Vernís intumescent

El mètode a aplicar anirà en funció de:

 • Resistència al foc a assolir
 • Tipus de fusta
 • Secció de la biga
 • Càrrega a la que estigui sotmesa