Existeixen diferents solucions en funció dels elements a segellar.

 • Conductes
 • Cablejats
 • Obertures en parets
 • Juntes de dilatació

Conductes

Existeixen dues solucions pel segellat de conductes:

 • Collarins intumescents
 • Anells intumescents

Cablejats

El segellat de cablejats es pot realitzar amb diferents solucions:

 • Sacs intumescents
 • Panell de llana
 • Espuma intumescent
 • Massilla intumescent
 • Pintura ablativa