La Direcció de SIDETEX INSTALACIONES, S.L. manifesta que constitueix la seva voluntat empresarial i objectiu prioritari prestar la màxima atenció en cadascuna de les activitats que executem, en cada decisió que adoptem i en cada acció que realitzem.

Aquesta Política de Qualitat es defineix dins propòsit de l'organització que és la d'instal·lació i manteniment de sistemes de protecció contra incendis, de qualitat i econòmicament rendibles, i serveix com a marc per a l'establiment d'objectius de qualitat.

Aquesta filosofia ha d'assumir en cada un dels Departaments mitjançant el fidel compliment dels següents principis:

  • Plena satisfacció dels nostres clients, oferint uns productes i serveis que satisfacin les seves expectatives. Per això, enfoquem les nostres accions a identificar, avaluar i definir els requisits del client, les seves necessitats i expectatives, per tal de satisfer-les.
  • Controlar de manera sistemàtica tots i cada un dels factors rellevants dels quals depèn la Qualitat dels nostres productes i serveis.
  • Motivar en matèria de qualitat a tots els nostres col·laboradors.
  • Complir totes les especificacions, normes, requisits legals o altres establerts.
  • Potenciar la Millora Contínua del sistema de gestió de la qualitat a través de l'establiment d'indicadors d'acompliment, seguiment, mesurament, anàlisi i avaluació dels mateixos, així com el plantejament d'objectius de qualitat i millora en les funcions i nivells pertinents de la organització.
  • Obtenir els màxims beneficis econòmics per l'activitat del negoci optimitzant l'ús dels recursos associats, incorporant les noves tecnologies per a això.

Aquesta Política de Qualitat proporciona un marc de referència per establir i revisar els objectius de la qualitat.