Projectes

 

A SIDETEX realitzem el projecte, càlculs y plànols dels sistemes contra incendis necessaris, en funció de l'activitat prevista. Es comproven les necessitats en funció de la normativa i aconsellem al client, buscant la solució més econòmica i eficaç. Tots els projectes s'entreguen visats pel col·legi d'enginyers.

Redacció del projecte
Visat pel col·legi d'enginyers
Direcció i execució de l'obra